Sähkösuunnittelu

Toteutamme sähkösunnittelun CADS Planner ohjelmalla, jolloin saat suunnitelmista helposti siirrettävät ja tulostettavat PDF-tiedostot (ja CADS Palnner tiedostot).
Sähköiset kuvat on helppo siirtää suunnittelijalta toiselle, jolloin varmistetaan kaikkien suunnittelijoiden tiedon ajantasaisuus.
Sähkösuunnittelun pohjaksi tarvitsemme vain arkkitehtikuvat. Suunnitteluohjelmamme osaa avata kaikki Autocad .dwg formaattiin tallennetut kuvatiedostot.
Jos kohteesta ei ole olemassa sähköisiä kuvia, niin voimme käyttää pohjana paperiversiosta skannattuja kuvia tai piirtää pohjakuva kokonaan uudestaan.

1. Kartoitus

Suunnitteluprojektin alussa teemme tarveselvityksen, jossa määrittelemme asiakkaan tarpeet sähkösuunnittelun lähtökohdaksi.
Tässä vaiheessa asiakas valitsee minkä tasoisen sähkösuunnitelman hän haluaa kohteeseensa. Tämän perusteella sähkösuunnittelu toteutetaan noudattaen alan standardeja ja määräyksiä.

2. Suunnittelu

Suunnittelutasot

Lisäoptiot

Kartoitus sisältää asiakkaan tarveselvityksen, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja määritetään millaisen tason suunnitelma toteutetaan.

Suunnitelmatasot:
Perustaso
Hyvä taso
Erinomainen taso

Perustaso suunnittelussa otetaan huomioon kaikki perustarpeet sähköjen osalta. Suunnitelmat totetutetaan noudattaen alan standardeja ja määräyksiä.

Hyvän taso suunnittelussa huomioidaan kaikki perussuunnitelmassa olevat asiat ja tämän lisäksi kiinnitetään enemmän huomiota valaistuksen ja laitteiden ohjaukseen liittyviin asioihin. Toteutetaan tyypillisesti perustasosta poiketen enemmän ohjauksia, suunnitellaan laajemmin käyttötarkoitusta vastaavat toiminnot. Kiinnitetään huomiota mm. pistorasioiden määrään ja ohjattavuuteen.

Erinomainen taso suunnittelussa huomioidaan kaikki perustason ja hyvän tason suunnittelun asiat ja tämän lisäksi suunnitellaan ohjaukset käyttäen nykyaikaisia ohjaustekniikoita. Suunnitellaan detaljikohtaisesti kytkinten ja pistorasioiden paikat, Käydään asikkaan kanssa läpi kaikki ohjausvaihtoehdot ja valitaan niistä toimivin ratkaisu kohteeseen.
Tarvittaessa piirretään erilliset detaljipiirustukset komponenttien asennuksesta.


Valaistussuunnittelu

Edellisten suunnitelmien lisäksi tarjonnassamme on erillinen valaistussuunnittelu, jossa suunnitellaan huonekohtaisesti valaistus ja määritetään valaisimet kohteeseen. Tästä syntyy valaisinluettelo, jonka mukaan valaisimet on helppo hankkia ja kilpailuttaa. Valaistussuunnittelussa otetaan kantaa myös pistotulppaliitäntäisten valaisimien ohjaukseen.